Carieră

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro.

Anunț rezultat final examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional superior, pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Afaceri Europene și Relația cu Minoritățile Naționale, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, din structura de specialitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj

Anunț rezultat proba interviu examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional superior, pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Afaceri Europene și Relația cu Minoritățile Naționale, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, din structura de specialitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj

Anunț rezultat proba scrisă examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional superior, pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Afaceri Europene și Relația cu Minoritățile Naționale, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, din structura de specialitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj

Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional superior, pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Afaceri Europene și Relația cu Minoritățile Naționale, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, din structura de specialitate a Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj


Anunț privind rezultatul selecției dosarului depus de candidata înscrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de expert, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj, organizat în data de 31.01.2024 (proba scrisă)

Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional principal, a funcționarului public de execuție – consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, a Strategiilor și Programelor Guvernamentale, Servicii Comunitare de Utilități Publice, Situații de Urgență și Ordine Publică, Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunt rezultate proba scrisa

Anunt rezultate interviu

Rezultat final al concursului de promovare

Formular inscriere

Declaratie pe propria raspundere


Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, respectiv gradul profesional principal, a doamnei Danciu Angela, expert, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisa

Anunț rezultate interviu

Anunt rezultate finale

 


Anunț concurs de recurutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducrere vacante de Șef birou , gradul II- Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ si Achizitii publice, din aparatul de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Gorj.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisa

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultate finale


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcțieiu publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situațiie de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisa

Anunț rezultate probă interviu

Anunț rezultate finale


 

Anunț concurs pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională I – electrician de întreținere și reparații în cadrul Compartimentului Administrativ și Achiziții Publice din structura de specialitate a Instituției Prefectului Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisa

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultate finale


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisă

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultate finale


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisă –postat la 28.05.2019, ora 15.10


Formulare tip concursuri

Formular de înscriere la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24/2008

OPIS documente înscriere concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice

OPIS documente înscriere concurs de promovare într-o funcţie publică de conducere

Adeverinţă – format standard

OPIS documente înscriere concurs de promovare în grad