Raport operativ referitor la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate