Ordinele Prefectului

ANUL 2017

Ordinul Prefectului nr. 321/2017privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean Gorj de monitorizare a aplicării unitare a prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a prevederilor OUG nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul Prefectului nr.  217/2017 privind constituirea Comisiei de verificare a stadiului realizarii masurilor stabilite la nivelul autoritatilor locale, privind deschiderea în bune conditii a noului an școlar 2017-2018, în judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.  212/2017 privind  stabilirea programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a stabilirii zilei de 14 august 2017 ca zi libera

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 204/07.07.2017 privind modificarea și completarea Comisiei judetene pentru inventarierea depozitelor de steril pe teritoriul judetului Gorj 

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 194/10.07.2017 privind organizarea și desfășurarea activității de control –acces în Palatul Administrativ 

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 193/07.07.2017 privind constituirea Comisiei judetene pentru inventarierea depozitelor de steril pe teritoriul judetului Gorj

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr.138/2017 privind aprobarea Planului de actiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judetene antidrog 2013-2020

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 16/10.01.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, pentru anul 2017

Proiecte de ordin aflate în procesul de consultare publică