Persoana reponsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să va adresati persoanelor desemnate in acest scop:

Nume si prenume: Stoicoiu Simona Delia

Funcție: Consilier Superior

Coordonate de contact

Telefon: 0253227300

adresa de email: prefect@prefecturagorj.ro

Ordinul prefectului nr. 259/2019 privind aprobarea costului serviciului de copiere al documentelor solicitate de cetățeni în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare