Buget

Sursele financiare ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj se asigură integral din bugetul de stat pentru:
Capitolul 51.01.03 „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”;
Capitolul 61.50.00 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”;
Capitolul 68.06.00 „Asigurări şi Asistenţă Socială”.
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) -anul 2018
 
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) -anul 2017
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative