Organigrama

Organigrama institutiei

 

Datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj Tel: 0253/219292
0253/212972
Fax: 0253/216080
e-mail: admin.tjgjjudx01.gj@mfinante.ro
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Gorj Tel/Fax: 0253/213080;0253/213035; 0353-814.276
e-mail: apia.gorj@apia.org.ro
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj Tel: 0253/211568;0253/213824
Fax: 0253.211.568
e-mail: ajofm@gj.anofm.ro
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj Tel: 0253/217020;0253/217822
Fax: 0253/217020
e-mail: ajpis.gorj@mmanpis.ro
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj Tel: 0253/215384
Fax: 0253/212892
E-mail:office@apmgj.anpm.ro
Biroul Vamal Gorj Tel: 0253/221803
e-mail: vamagorj@customs.ro
Casa Judeţeană de Pensii Gorj Tel: 0253/218660
Fax: 0253/213307
e-mail: cjp.gorj@cnpp.ro
Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj Tel: 0253/ 223940;0253/ 223950
Fax: 0253/223621
e-mail: office@casgorj.ro
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj Tel: 0253/212521
e-mail: reclamatii.gorj@anpc.ro
Direcţia de Sănătate Publică Gorj Tel: 0523/210156
Fax: 0253/210.144
e-mail: secretariatdspgorj@yahoo.com
Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj Tel: 0253/214403
Fax: 0253/211105
0253/222790
e-mail: tele@gorj.insse.ro
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj Tel: 0253/211118
Fax: 0253/211115
e-mail: office@monumenteistoricegorj.ro
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj Tel: 0253/237680
Fax: 0253/228032
e-mail: djst.gorj@mts.ro
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj Tel:0253/211018
Fax: 0253/215075
e-mail: dadr@rdsmail.ro
dadr.gj@madr.ro
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj Tel: 0253/226033
Fax: 0253/226144;0253/226236
e-mail: office-gorj@ansvsa.ro
Direcţia Silvică Gorj Tel: 0253/216351
Fax: 0253/213508
e-mail: office@targujiu.rosilva.ro
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Gorj Tel: 0253/211331
Fax: 0253/221651
e-mail: cjgorj@gnm.ro
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj Tel: 0253/213525
0253/213524
Fax: 0253/219723
e-mail: inspectorat@jandarmeriagorj.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj Tel: 0253/207600
Fax: 0253/211545
E-mail: cabinet@gj.politiaromana.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt.Col.Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj Tel: 0253/222081;0253/211212
Fax: 0253/211706
e-mail: isuj_gj@yahoo.com
office@isugorj.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj Tel: 0253/227177
Fax: 0253 224750
E-mail: isjgj@utgjiu.ro
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj Tel: 0253/237765;0253/237933
Fax: 0253/237943
E-mail: itmgorj@itmgorj.ro
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj Tel: 0253/215893
Fax: 0253-217189
e-mail: gj@ancpi.ro
Sistemul de Gospodărire al Apelor Gorj Tel: 0253/218738
e-mail: dispecerat.sgagj@sgagj.daj.rowater.ro
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Gorj Tel: 0253 218 910
Fax: 0253 215 452
E-mail: gorj@anif.ro