Organizare

  1. Organigrama institutiei

3. Carieră 

Anunț concurs de recurutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducrere vacante de Șef birou , gradul II- Biroul Financiar Contabilitate, Administrativ si Achizitii publice, din aparatul de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Gorj.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcțieiu publice de execuție vacante de Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situațiie de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate.

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor


 

Anunț concurs pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale vacante de muncitor calificat, treapta profesională I – electrician de întreținere și reparații în cadrul Compartimentului Administrativ și Achiziții Publice din structura de specialitate a Instituției Prefectului Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisa

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultate finale


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisă

Anunț rezultate interviu

Anunț rezultate finale


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor

Anunț rezultate proba scrisă –postat la 28.05.2019, ora 15.10


Formulare tip concursuri

Formular de înscriere la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24/2008

OPIS documente înscriere concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice

OPIS documente înscriere concurs de promovare într-o funcţie publică de conducere

Adeverinţă – format standard

OPIS documente înscriere concurs de promovare în grad