Organizare

  1. Organigrama institutiei

3. Carieră

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Structura de Securitate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj
postat în data de 25.03.2019, ora 11.00


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 18.03.2019 – proba scrisa pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Afaceri Europene, Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situații de Urgență, Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj  postat în data de 11.03.2019, ora 16.00

Rezultate proba scrisa – postat in data de 18.03.2019, ora 14.00


Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier ,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ, Compartimentul Fond Funciar și Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj

Rezultate proba scrisa – postat in data de 25.03.2019, ora 16.00

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere depuse de candidații înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 25.03.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier ,  clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Verificarea Legalității Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ, Compartimentul Fond Funciar și Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu, din structura de specialitate a Instituției Prefectului – Județul Gorj postat în data de 12.03.2019, ora 09.00

Formulare tip concursuri

Formular de înscriere la concurs

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24/2008

OPIS documente înscriere concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice

OPIS documente înscriere concurs de promovare într-o funcţie publică de conducere

Adeverinţă – format standard

OPIS documente înscriere concurs de promovare în grad