Comunicat de presă 20.07.2023

Prefectul județului Gorj, Iulian-Vasile Popescu, a primit astăzi o delegație formată din 6 reprezentanți ai salariaților C.E. Oltenia, printre care Marius Ursu – președinte executiv Sindicatul Energia Rovinari, Manu Tomescu și Francisc Novabilschi – vicepreședinți Sindicatul Energia Rovinari, care au solicitat o întrevedere pe tema aplicării Legii 197/2021.

Acestora li s-au prezentat concluziile întâlnirii de ieri, 19 iulie 2023, solicitată de Prefectul județului Gorj și organizată la sediul Instituției Prefectului, la care au participat reprezentanții Casei Județene de Pensii – Vasiliana Mircea-Dafinescu (director executiv CJP Gorj), Maria Udroiu (director executiv adj. CJP Gorj) și reprezentantul Complexului Energetic Oltenia – Valentin Tatomir (director Direcția Resurse Umane CEO).

Subiectele discutate au fost următoarele:

– Situația cererilor depuse la CJP Gorj în baza prevederilor Legii 197/2021. Astfel, CJP a înregistrat un număr de 935 cereri de înscrieri la pensie, existând o pondere de 92% de dosare aprobate și 5619 cereri de recalculare a drepturilor de pensie. În ceea ce privește cererile de înscriere la pensie, până în momentul de față au fost emise 307 decizii;

– Situația salariaților TERMOSERV Rovinari și TERMOSERV Turceni, care nu fac parte din categoria unităților prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. i, din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– Situația salariaților de la Exploatarea Livrări CFU (ELCFU), societate a CEO care are ca obiect de activitate transportul feroviar uzinal și transportul cărbunelui pe calea ferată. Pentru această categorie, CEO va furniza CJP Gorj documente verificabile (fișe post, CIM, pontaje sau orice alte documente interne) din care să rezulte că acești salariați au desfășurat direct și nemijlocit activități din cele prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. i, din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– Situația salariaților din unitățile desprinse din RALO S.A. Târgu Jiu, urmare a reorganizării, societăți prestatoare de servicii (ex: Uzine de reparații, Unitatea de Transport Prestări Servicii Utilaje Terasiere, Antrepriză Construcții Montaj Minier, CEUC, ITUC, ECM, ETUC, etc.). Pentru aceste categorii, CEO va furniza CJP Gorj documente verificabile din care să rezulte că acești salariați au desfășurat activități din cele prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. i, din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, fiind implicați direct și nemijlocit;

– Situația salariaților TESA și a celor care au meserii neîncadrabile în grupa superioară (ex: gospodar, instalații sanitare, vopsitor, centralist, etc.);

CEO va pune la dispoziția CJP Gorj nomenclatorul de meserii defalcat pe activități (producție, mentenanță, etc.) și documente verificabile aflate în arhiva societății, documente în baza cărora au fost eliberate adeverințele prin care se certifică faptul că angajații respectivi au desfășurat activități din cele prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. i, din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a putea finaliza rapid un număr cât mai mare de dosare, s-a hotărât prioritizarea spețelor care nu necesită clarificări sau discuții suplimentare.

Prefectul județului Gorj, Iulian-Vasile Popescu, continuă să fie implicat activ în aplicarea Legii 197/2021.