Comunicat de presa 21.07.2023

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru perioada următoare un val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic accentuat.

Pentru prevenirea situațiilor de urgență generate de caniculă, astăzi a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, fiind adoptate o serie de măsuri:

a) Asigurarea funcționării, în condiții optime, a tuturor centrelor de permanență și amenajarea, pe cât posibil, în zone umbrite sau la sediile instituțiilor publice cu aflux mare de utilizatori, respectiv la operatorii economici care înregistrează frecvent aglomerări de persoane (mall-uri, piețe, farmacii, etc.), a unor puncte de adăpostire a populaţiei, dotate cu apă potabilă, care să fie distribuită gratuit;

b) Adaptarea programului de lucru şi limitarea activităților desfăşurate în aer liber;

c) În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:

– Reducerea intensității și ritmului activităților fizice;

– Asigurarea ventilației la locul de muncă;

– Alternarea efortului dinamic cu cel static;

– Alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer;

– Asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;

– Asigurarea echipamentului individual de protecție;

– Asigurarea de dușuri.

Angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute mai sus, vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai sindicatelor, după caz, următoarele măsuri:

– Reducerea duratei zilei de lucru;

– Eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 și după ora 17:00;

– Întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Măsurile prevăzute anterior se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive.

d) Informarea preventivă a populației cu privire la importanța respectării recomandărilor pe timpul perioadelor caniculare, precum și interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată;

e) Identificarea, prin medicii de familie și prin reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, a grupurilor de locuitori care prezintă risc crescut de alterare a stării de sănătate, respectiv a persoanelor vulnerabile, și monitorizarea acestora pe toată perioada caniculară;

f) Identificarea și asigurarea unor surse alternative de apă în situația reducerii substanțiale a debitului în sistemul local de alimentare și distribuție a apei potabile sau ca urmare a avarierii acestora;

g) Stabilirea și asigurarea necesarului de resurse umane și mijloace tehnice adecvate pentru transportul apei potabile și menajere, pentru oameni și animale, în localitățile grav afectate de secetă, cu respectarea normelor specifice care vizează transportul și depozitarea (cazane inox, aviz sanitar, etc.);

h) Cooperarea cu medicii de familie, centrele de permanență, Crucea Roșie Română – Filiala Gorj, O.N.G.-uri din domeniul asistenței sociale și fundații care prestează servicii de îngrijire la domiciliu pentru acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate pe perioada caniculei;

i) Asigurarea cu prioritate a asistenţei medicale pentru persoanele cu afecţiuni a căror evoluţie poate fi influenţată negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere influenţa generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătăţii populaţiei;

j) Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor;

k) Supravegherea calității produselor perisabile prin controlul depozitelor și comercianților de astfel de produse, precum și prin controlul depozitelor de medicamente și vaccinuri;

l) Suplimentarea numărului ambulanțelor și a personalului medical, asigurarea unor cantități suficiente de medicamente și materiale sanitare, creșterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor;

m) Instruirea personalului medical și din unităţile medico-sociale, precum și a voluntarilor pentru asigurarea activităţilor de prevenţie, dar și stabilirea necesarului de personal, echipamente și materiale sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim ajutor;

n) Transmiterea avertizărilor către autoritățile administrației publice locale, pe coduri de culori;

o) Informarea mass-mediei cu privire la semnificația codificărilor avertizărilor primite, precum și referitor la măsurile luate, pregătirea și difuzarea mesajelor specifice către populaţie;

p) Formularea de solicitări către instituţiile publice pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al furnizorilor de alimente și al prestatorilor de servicii;

q) Aplicarea măsurilor de sprijin material și organizatoric pentru situații de urgență care depășesc capacitatea de intervenție a comitetelor locale pentru situații de urgență;

r) Utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare (site-uri oficiale, rețele de socializare, aviziere) aflate la dispoziția autorităților publice locale pentru diseminarea recomandărilor cu privire la măsurile preventive pe perioada caniculară;

s) Monitorizarea zonelor forestiere și, în special, a celor frecventate de turiști, de către personalul ocoalelor silvice, administratorii sau proprietarii acestora;

t) Desfășurarea de controale de prevenire și stingere a incendiilor la nivelul zonelor forestiere, precum și la nivelul localităților și operatorilor economici, deținători de culturi agricole;

u) Asigurarea operativității tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare;

v) Monitorizarea desfășurării acțiunilor inițiate la nivelul comunităților locale pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate.