Comunicat S.P.C.R.P.C.I.V. Gorj 15.06.2020

În atenția candidaților care solicită examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia

Activitatea de examinare la proba teoretică se va relua începând cu data de 22 iunie 2020, cu repectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială, în vederea limitării răspândirii noii forme de coronavirus (SARS – COV2).

Susținerea probei teoretice precum și accesul în sala de examen se va efectua exclusiv în baza unei programări on line.

Programările on line vor putea fi efectuate pe site-ul www.drpciv.ro la secțiunea ”ÎNREGISTRARE DOSAR EXAMINARE” începând cu data de 15.06.2020, ora 09,00.

Accesul este exclusiv al candidaților care au efectuat rezervarea on line, conform evidențelor, în sediul serviciului la ghișeul de programări / reprogramări la proba teoretică cu maxim 5 minute înainte de ora prestabilită pentru a evita așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului. Excepție de la rezervarea on line o au candidații care au permisul de conducere anulat și solicită redobândirea.

Depășirea acestei perioade atrage după sine anularea programării, urmând ca examinarea la proba teoretică să se efectueze doar în baza unei noi rezervări în aplicația informatică, la adresa web de mai sus.

În timpul desfășurării probei teoretice candidații vor purta mască de protecție și vor avea asupra lor actul de identitate și dosarul de examinare.

Serviciul își desfășoară activitatea conform programului de lucru aprobat de către conducerea Instituției Prefectului Gorj.

Mulțumim și pe această cale cetățenilor județului pentru încrederea acordată, manifestând disponibilitate totală față de problemele ridicate specific serviciului nostru.

Cu deosebită stimă,

Șeful Serviciului,

Comisar de poliție

Tacu Ștefan