Comunicat de presă

 

În urma cutremurului produs în data de 14.02.2023 pe teritoriul județului Gorj, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj s-au stabilit comisii mixte pentru evaluarea stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădirile din Municipiul Tg-Jiu și localitățile unde au fost semnalate efecte ale cutremurului, constatându-se următoarele.

I. În ceea ce privește locuințele individuale și blocurile de locuit nu au fost observate elemente afectate ale structurilor de rezistență ale clădirilor.

II. Clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice afectate au fost evaluate constatându-se următoarele:

1. La Intituția Prefectului – Județul Gorj s-a restricționat accesul la corpul vechi de clădire, cuprinzând intrarea principală, Sala Maură și birourile adiacente. Instituția își desfășoara activitatea cu publicul în regim normal;

2. La sediul în care își desfășoară activitatea Direcția de Evidență a Populației Gorj nu au fost observate elemente afectate ale structurii de rezistență. Instituția își desfășoară activitatea cu publicul în regim normal;

3. La sediul în care își desfășoară activitatea Primăria Municipiului Tg-Jiu nu au fost observate elemente afectate ale structurii de rezistență. În prezent echipaje de intervenție intervin pentru degajarea elementelor de construcție afectate de la nivelul acoperișului, zonele fiind balizate corespunzător pentru protecția pietonilor. Instituția își desfășoară activitatea cu publicul în regim normal.

III. Situația clădirilor cu destinație unitate de învățământ de la nivelul municipiului Tg-Jiu este următoarea:

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Tg-Jiu (str. Agriculturii nr.4)

Fisuri verticale între corpuri de clădire. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

2. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR (NR 6) Tg-Jiu (str. 22 Decembrie 1989 nr.13)

Posibilitatea căderii tencuielilor de pe fațadă. Se recomandă asigurarea unui alt trase de acces pentru copii. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

3. COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” Tg-Jiu (str. Unirii nr. 13)

Posibile elemente ale structurii de rezistență afectate. Calcan zona nord prăbușit pe o suprafață de aproximativ 1 m2. Se propune interzicerea de utilizare a corpului vechi al imobilului etaj și hol central.

4. LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” Tg-Jiu(str. Griviței nr. 34)

Fisuri între corpuri de clădire parter și etaj. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

5. LICEUL TEHNIC „HENRI COANDA” TG-Jiu (str. Izlaz nr. 2)

Fisuri între corpuri de clădire și tencuieli. În exterior fisură verticală între corpuri. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

Imobil Atelier Școală: Fisură verticală între perete despărțitor și stâlp. Fisură la peretele despărțitor. Fisuri între tavan gipscarton și pereți.

6. PALATUL COPIILOR Tg-Jiu (str. Siretului nr. 28)

Fisură între planșeele din lemn, ale tencuielilor, fisură pe partea exterioara pe semirotund cu recomandarea de restricționare a circulației în această zonă. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” Tg-Jiu ((B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 88 bis)

Fisuri între corpuri de clădire etaj I, un număr de 8 coșuri de fum fisurate și prăbușite și cu învelitoarea de țiglă afectată. Fisuri între corpuri de clădire. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

8. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Tg-Jiu (str. Unirii nr. 29 bis)

Coș de fum fisurat. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

 

9. LICEUL TEHNOLOGIC BÎRSEȘTI (str. Bîrsești )

Două coșuri de fum deteriorate. Afectată structura de rezistență la Corp B. Interzicerea activității școlare în acest imobil. Este necesară expertizarea tehnică a Corpului B.

Fisuri între tavanul de Gipscarton și pereți la Corpul D. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI” Tg-Jiu (Calea Severinului nr. 86)

Fisuri între tronsoane. 11 coșuri de fum fisurate din care 5 prăbușite care au afectat și învelitoarea din țiglă. Fisuri interioare între tronsoane la etajul 1. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL.ȘTEFULESCU” Tg-Jiu (Calea Eroilor nr. 36)

Fisuri între panourile de gipscarton și tencuială. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

IV. În ceea ce privește lăcașurile de cult din municipiul Tg-Jiu, situația este următoarea:

1. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – zona Parâng din municipiul Tg-Jiu este sub monitorizare urmând să fie efectută o expertiză tehnică a clădirii. Slujbele se vor ține în zona adiacentă a clădirii.

2. Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel situată pe strada Calea Eroilor din municipiul Tg-Jiu este sub monitorizare. Au fost afectate cele două turle dinspre fațada principal urmând a se stabili dacă a fost afectată structura de rezistență a acestora. Slujbele se vor ține în zona adiacentă a clădirii.

În prezent, comisiile mixte sunt în teren și urmează să fie evaluată starea tehnică a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădirile din localitățile Arcani, Telești, Lelești, Stănești, Runcu și Tismana.

După verificările din teren a starii tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădiri, se va efectua evaluarea pagubelor prin comisii, conform prevederilor legale.

 

CJCCI Gorj