Comunicat de presă 11.07.2023

Vă transmitem rezultatele controalelor efectuate de echipele de control constituite în baza Ordinului prefectului nr. 165/10.07.2023 pentru constituirea comisiilor mixte de verificarea a centrelor de stat sau particulare, cu domeniul de activitate în asistență pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din județul Gorj.

 

Astfel, în data de 10.07.2023, cele două comisii mixte formate din reprezentanții AJPIS, DSP, ITM, DSVSA, OPC, IPJ și ISU au verificat șapte centre rezidențiale de îngrijire și asistență socială pentru persoane vârsnice, cinci ale unor asociații și fundații și două ale operatorilor economici (SRL).

Au fost identificate următoarele deficiențe:

– transport hrană cu mijloc de transport neautorizat și fără respectarea cerințelor de igienă;

– funcționare fără autorizație de securitate la incendiu, instalații de semnalizare, detectare și alarmare nefuncționale, instalație de detecție la incendiu aferentă construcției a fost dezafectată, nerespectându-se cerințele care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu și a normelor tehnice în vigoare;

– lipsa elementelor de identificare la produse alimentare și a probelor de alimente;

– depozitare alimente în condiții necorespunzătoare;

– etichetare incompletă a materiilor prime;

– lipsa autorizației de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea periodicității instruirilor specifice;

– primirea la locul de muncă a persoanelor fără încheiere în formă scrisă a contractului de muncă;

– lipsa regulamentelor de ordine interioară, a registrelor specifice.

A fost aplicat un număr total de 38 de sancțiuni, din care 21 amenzi contravenționale în cuantum total de 160.500 lei și 17 avertismente.

La una dintre locațiile verificate, în orașul Țicleni, s-a constat că acesta funcționa fără licență. S-au aplicat amenzi în cuantum de 32.000 lei, fiind întocmit și un dosar penal pentru încălcarea art.9, alin.1, lit.a din legea 241/2005. În acest centru au fost identificate 7 persoane care ulterior au fost relocate (6 dintre aceștia în locuință proprietate personală sau ale aparținătorilor, iar 1 a fost preluat de către asistenții sociali din localitatea de domiciliu – Bălănești, urmând să fie găsită o soluție de relocare într-un centru specializat).

Din discuțiile purtate atât cu persoanele în cauză, cât și cu aparținătorii acestora, beneficiarii erau bine îngrijiți, iar până în acest moment nu a fost semnalat vreun abuz asupra acestora sau indicii că aceștia ar fi avut de suferit.