Sedintă ordinară a colegiului prefectural al judetului Gorj, 15 decembrie 2022, ora 10:00, la “Sala Maură” a Palatului Administrativ din Târgu Jiu

Tematica sedintei este „Măsuri de protectie socialã pentru consumatorul vulnerabil de energie si activitati preventive in domeniul situatiilor de urgentă”.

Subiectele de pe ordinea de zi sunt urmatoarele:
1. Informare privind stadiul implementării în județul Gorj a másurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Prezinta: Doamna Natalia Moreanu, Director executiv – Agentia Judeteanã pentru Plati si Inspectie Sociala Gorj.
2. Informare privind activitätile preventive desfâsurate in cursul anului 2022.
Prezinta: Domnul Augustin Malacu, Inspector sef – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Lt.Col. Dumitru Petrescu” al Judefului Gorj.
3. Diverse.

✅ Sedintă ordinară a Comisiei Judetene de Dialog Social, 15.12.2022, ora 11,00, în sala „A” a Institufiei Prefectului- Județul Gorj, având urmatoarea ordine de zi:
1. Informare privind stadiul implementarii in judeful Gorj a măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie – sezonul rece 2022-2023
Prezinta: Director executiv A.J.P.I.S.Gorj – Moreanu Natalia

2. Diverse

✅ Ședință lunară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstice Gori, 15.12.2022, ora 12:00, in Sala „Maura” a Palatului Administrativ, având urmatoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Várstnice Gorj in anul 2022;
Prezintă: Doamna Danciu Angela – Expert principal, Serviciul Monitorizarea Servicilor Publice Deconcentrate, Situatii de Urgenta si Afaceri Europene din cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Gorj.
2. Diverse.