Modificări ale legislației funciare

În M.O. nr. 679/06.08.2018, a fost publicată  Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991, act normativ intrat în vigoare la data de 09.08.2018. Actul normativ reglementează situația juridică a terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, situate atât în zonele cooperativizate, cât și în cele necooperativizate, creând posibilitatea reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate și emiterii titlurilor de proprietate în favoarea persoanelor îndreptățite.

Prin acest act normativ se aduc importante modificări legislației funciare și se stabilește un termen de 120 de zile în care persoanele fizice și juridice interesate de obținerea unor titluri de proprietate pe terenuri situate în intravilan, pot formula cereri de constituire/reconstituire. Termenul de 120 de zile menționat la art. II din Legea nr. 231/2018, a început să curgă din data de 09.08.2018, până la 06.12.2018. Menționăm faptul că nu fac obiectul acestei legi cererile aflate în curs de soluționare prin procedurile administrative prevăzute de legislația în materie in vigoare anterioară Legii nr. 231/2018, ori cele ce sunt în proceduri judiciare, pe rolul instanțelor de judecată.

Totodată, actul normativ în cauză aduce modificări ale Legii fondului funciar nr.18/1991 și cu privire la scoaterea definitivă sau temporară, respectiv introducerea în circuitul agricol a terenurilor.

În acest context, primăriilor din raza Județului Gorj, au fost înștiințate în scopul luării măsurilor administrativ-organizatorice ce se impun pentru constituirea unor registre speciale de evidențiere a cererilor ce urmează să fie formulate de persoanele interesate în temeiul legii sus amintite și totodată,  pentru mediatizarea noilor prevederi legale, inclusiv prin afișarea în locurile publice a legii în cauză, cât și a unor anunțuri referitoare la perioada de primire a cererilor ce pot fi formulate pentru obținerea titlului de proprietate pe terenul aferent construcțiilor, în intravilan.

De asemenea, doamnele/domnii secretari ai unităților administrativ teritoriale din judeţul Gorj,  sunt convocaţi în data de 24.08.2018, ora 11,00  la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Gorj, sala C, pentru a participa la instruirea organizată în scopul dezbaterii reglementărilor legale în domeniul restituirii proprietății, în special cu privire la noile reglementări instituite prin Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991