Comisia de constatare a pagubelor şi evaluare a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a celor produse de epizootii la nivelul județului Gorj

Ordinul Prefectului nr. 129/11.04.2018 privind actualizarea componenței Comisiei de constatare a pagubelor şi evaluare a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a celor produse de epizootii la nivelul județului Gorj