Colegiu Prefectural 28 ianuarie 2020

Colegiului Prefectural s-a întrunit astăzi, 28 ianuarie 2020, ora 10.30, în sala Maură a Palatului Administrativ.
Pe ordinea de zi au fost următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind ordinea de zi orientativă a ședințelor ordinare ale Colegiului prefectural al județului Gorj din anul 2020;
2. Informare privind serviciile de sănătate prin rețeaua AMC (Asistență Medicală Comunitară) și cabinetele medicale școlare de la nivelul județului Gorj;
3. Raport privind realizarea Planului comun de acțiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuții de control în vederea pregătirii în condiții corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă 2019;
4. Informare privind modalitatea de monitorizare periodică de către Instituția Prefectului – Județul Gorj a activității serviciilor publice deconcentrate.