ACORDAREA DE PACHETE CU AJUTOARE ALIMENTARE

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
În perioada 23-28 noiembrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va livra către 70 de unități administrativ-teritoriale din județul Gorj 20.989 pachete cu ajutoare alimentare aferente tranșei a V-a din proiectul ,,Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare” finanțat în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, în termen de 45 de zile de la recepție, primăriile vor distribui pachetele familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat precum și familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei.

Ulterior, dacă după epuizarea distribuirii către categoriile de mai sus, există stocuri de alimente nedistribuite, primăriile le vor acorda persoanelor/familiilor aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, persoane aflate în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate).

Prefect al Județului Gorj,
Cristina Cilibiu