Achiziții publice

Documentatie achizitie servicii de paza acord cadru

anexe acord cadru 2022

anunt acord cadru paza

caiet sarcini acord cadru paza

model acord cadru paza

model contract subsecvent


Centralizatorul achiziţiilor publice cu valoare de peste 5000 EURO-2021

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2021 – 16.03.2021

Centralizatorul achiziţiilor publice-2020 peste 5000 EURO

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – actualizat 02.04.2020

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020

Plan anual de achizitii 2020

Plan anual de achizitii 2020

Contract de prestări servicii nr. 22750 din 01.04.2019

Contract de prestări servicii nr. 4435/29.03.2019

Contract de prestări servicii nr. 4434/29.03.2019

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2019

Strategia anuală de achizitii publice pe anul 2019

Centralizatorul achiziţiilor publice – situaţia execuţiei contractelor de achiziţii publice cu valoare de peste 5000 euro

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2018

Strategia anuală de achizitii publice pe anul 2018

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017

Strategia anuală de achizitii publice pe anul 2017

Centralizatorul achiziţiilor publice – situaţia execuţiei contractelor de achiziţii publice cu valoare de peste 5000 euro

Contract de prestări servicii nr. 5087 din 31.03.2017

Contract de prestări servicii nr. 3188 din 28.02.2017

Contract de prestări servicii nr. 3299 din 01.03.2017

Contractde prestari servicii nr. E12567E din 31.03.2017