Alegeri 2020

Legislație


Lista președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora

Adresele de e-mail ale circumscriptiilor comunale, orăsenești, municipale din județul Gorj și a Biroului electoral de circumscripție județeană Gorj


Ordinele Prefectului

Ordin privind modificarea Ordinului Prefectului județului Gorj nr.209/24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice a județului Gorj pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020 și a Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană

Ordin privind stabilirea dimensiunii ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 20 Gorj, care va fi folosită la alegerile locale din anul 2020

Ordin privind stabilirea dimensiunii ștampilelor birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală, din județul Gorj, care vor fi folosite la alegerile locale din anul 2020

Ordinul Prefectului nr. 217 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală din județul Gorjși a sediului Biroului electoral de circumscripție județeană Gorj, pentru alegerile locale din anul 2020

Ordinul Prefectului nr. 216 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Gorj pentru alegerile locale din anul 2020

Ordinul Prefectului nr. 209 privind constituirea Comisiei Tehnice a județului Gorj pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale din anul 2020 și a Grupului tehnic de lucru

Ordinul Prefectului nr. 198/2020 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Gorj și consiliilor municipale, orășenești și comunale din județul Gorj, pentru mandatul 2020-2024